Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/2 hos saksbehandlende enhet Nesodden kommune, Vei, Vann og avløp. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser