Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/3 H020-N6300-1 Bleksliveien 1 NSEG TC403S026300 Gravearbeid Tømmerbakke vei, Alværnveien BREDBÅND OG KABELTV AS 01.02.2021 01.12.2021
21/15 Marikloppa Kummer Gravearbeid Marikloppa SVEIN TYRENG AS 08.04.2021 30.07.2021
21/17 Gamle Alværnvei Gravearbeid Gamle Alværnvei MIMAX ASFALT & BETONG AS 21.04.2021 28.09.2021
21/22 2019.502 Vesleskauen Gravearbeid Vesleskauen LEIF GRIMSRUD AS 31.05.2021 05.12.2021
21/23 Gamle Bomansvikvei 1-9 Gravearbeid Gamle Bomansvikvei SVEIN TYRENG AS 25.05.2021 27.08.2021
21/25 Tilkobling VA. i Jørgen Bernersvei Gravearbeid Jørgen Berners vei HAUG ENTREPRENØRSERVICE AS 01.06.2021 03.09.2021
21/26 Ringveien 3-9- tilkobling VA Gravearbeid Ringveien HAUG ENTREPRENØRSERVICE AS 12.05.2021 30.07.2021
21/28 Grøfting og asfaltering, deler av Nedre Movei Gravearbeid Nedre Movei NESODDEN EIENDOMSSERVICE AS 01.07.2021 30.09.2021
21/32 Blåbærstien 13C - Søndre Blåbærstien Sameie Gravearbeid Blåbærstien BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS 19.07.2021 16.08.2021