Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/6 Tangen Senter Gravearbeid Vestveien ISACHSEN ANLEGG AS 17.01.2019 31.05.2020
19/12 Utvidet søknad som følge av OV basseng i tilknytning til Tangen senter Gravearbeid Vestveien, Gnr/Bnr: 33/26 ISACHSEN ANLEGG AS 18.03.2019 31.07.2020
20/8 Kirkeskogen Gravearbeid Myklerudveien SVEIN TYRENG AS 27.01.2020 26.06.2020
20/23 Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv 3250 Tømmerbakke vei, HB Gravearbeid Tømmerbakke vei TERRA ANLEGG AS 04.02.2020 01.07.2020
20/27 Nesodden Overføringsledning DN355 Gravearbeid Alværnbukta ØPD AS 17.02.2020 26.06.2020
20/48 Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv1610 Gamle Alværnvei, HB Gravearbeid Gamle Alværnvei TERRA ANLEGG AS 27.05.2020 31.07.2020
20/52 OKSVAL ØST VA-LAG Gravearbeid Edvards vei, Bangs vei KRÅKSTAD SNØ & ANLEGG AS 23.03.2020 31.07.2020
20/55 Fagerstrand Gravearbeid Sagveien KIM STEINSHOLT AS 30.03.2020 30.06.2020
20/56 Fagerstrand Homenet Gravearbeid Nygårdsvingen MICROTRENCHING NORGE AS 06.04.2020 01.07.2020
20/59 VA solbergskogen Gravearbeid St. Hansveien, Fjordveien, Storebakken LEIF GRIMSRUD AS 14.04.2020 14.05.2021
20/60 Ny VA. ledning Øvre Utsiktsvei 27-29 Gravearbeid Øvre Utsiktsvei HAUG ENTREPRENØRSERVICE AS 20.04.2020 03.07.2020
20/63 Hellvikalleen 56 Gravearbeid Hellvikalleen SVEIN TYRENG AS 27.04.2020 26.06.2020
20/64 Nesodden overføringsledning DN355 Buhrestua Gravearbeid Nedre Movei ØPD AS 06.05.2020 31.07.2020
20/66 H020N6600-1 Kløftaveien 26 NSEG TC403S026600 Gravearbeid Bråneveien ved sagstubben, Furuholtet, Nygårdsvingen, Sagstubben BREDBÅND OG KABELTV AS 11.05.2020 18.12.2020
20/67 Fiber Gravearbeid Tosletta THOR ENTREPRENØR AS 12.05.2020 01.06.2020
20/69 marikloppa Gravearbeid Marikloppa BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 18.05.2020 11.06.2020
20/70 marikloppa Gravearbeid Gnr/Bnr: 29/504 BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 18.05.2020 11.06.2020
20/72 Torneveien Gravearbeid Torneveien SVEIN TYRENG AS 28.05.2020 31.07.2020
20/73 Terra Anlegg, Lalienveg, trenching ifm fiberfremføring - HB Gravearbeid Lalienveien TERRA ANLEGG AS 27.05.2020 31.07.2020