Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/8 Kirkeskogen Gravearbeid Myklerudveien SVEIN TYRENG AS 27.01.2020 28.08.2020
20/27 Nesodden Overføringsledning DN355 Gravearbeid Alværnbukta ØPD AS 17.02.2020 04.09.2020
20/49 Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv 2791 Solstadveien, HB Gravearbeid Solstadveien TERRA ANLEGG AS 15.06.2020 14.08.2020
20/59 VA solbergskogen Gravearbeid Storebakken, St. Hansveien, Fjordveien LEIF GRIMSRUD AS 14.04.2020 14.05.2021
20/64 Nesodden overføringsledning DN355 Buhrestua Gravearbeid Nedre Movei ØPD AS 06.05.2020 04.09.2020
20/66 H020N6600-1 Kløftaveien 26 NSEG TC403S026600 Gravearbeid Bråneveien ved sagstubben, Furuholtet, Nygårdsvingen, Sagstubben BREDBÅND OG KABELTV AS 11.05.2020 18.12.2020
20/71 Utskifting av vei Fundingrudveien Gravearbeid Fundingrudveien HAUG ENTREPRENØRSERVICE AS 01.06.2020 30.09.2020
20/77 Fiberfremføring Gravearbeid Myrlia THOR ENTREPRENØR AS 22.06.2020 01.09.2020
20/82 Fiber Gravearbeid Gamle Alværnvei THOR ENTREPRENØR AS 16.06.2020 01.09.2020
20/85 275 - VA Drøbakveien Gravearbeid Drøbakveien FOSSUM ANLEGG AS 29.06.2020 01.06.2021
20/87 Bergerstien Gravearbeid Bergerstien SVEIN TYRENG AS 06.07.2020 30.10.2020
20/88 520280 Blekslitjern Gravearbeid Bleksliveien KF ENTREPRENØR AS 27.07.2020 18.12.2020
20/91 Graving av trekkerør til Kløftaveien 94. Gravearbeid Kløftaveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 05.08.2020 31.08.2020