Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/6 Tangen Senter Gravearbeid Vestveien ISACHSEN ANLEGG AS 17.01.2019 31.05.2020
19/12 Utvidet søknad som følge av OV basseng i tilknytning til Tangen senter Gravearbeid Gnr/Bnr: 33/26, Vestveien ISACHSEN ANLEGG AS 18.03.2019 31.07.2020
19/72 2019/511 Marikloppa Gravearbeid Marikloppa LEIF GRIMSRUD AS 25.11.2019 15.05.2020
19/79 Avdekning/graving av fjell for ny gangvei Gravearbeid Steinveien HANS ROSTEN AS 19.12.2019 30.04.2020
20/8 Kirkeskogen Gravearbeid Myklerudveien SVEIN TYRENG AS 27.01.2020 26.06.2020
20/20 TerraAnleggAS, trenching ved Kv 1024 Orholtet for fiberfremføring , HB Gravearbeid Orholtet TERRA ANLEGG AS 04.02.2020 01.05.2020
20/22 Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv 2380 Lindemann vei, HB Gravearbeid Lindemannvei TERRA ANLEGG AS 04.02.2020 01.05.2020
20/23 Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv 3250 Tømmerbakke vei, HB Gravearbeid Tømmerbakke vei TERRA ANLEGG AS 04.02.2020 01.05.2020
20/27 Nesodden Overføringsledning DN355 Gravearbeid Alværnbukta ØPD AS 17.02.2020 26.06.2020
20/28 fjellstrandveien Gravearbeid Fjellstrandveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 02.03.2020 02.04.2020
20/29 skoleveien/skogbrynet Gravearbeid Skoleveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 02.03.2020 02.04.2020
20/30 fjellstrandveien Gravearbeid Fjellstrandveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 02.03.2020 02.04.2020
20/31 persilengveien Gravearbeid Persilengveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 02.03.2020 02.04.2020
20/32 Fjordvangveien Gravearbeid Fjordvangveien SVEIN TYRENG AS 20.02.2020 30.04.2020
20/33 fjellstrandveien Gravearbeid Fjellstrandveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/34 skoleveien Gravearbeid Skoleveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/35 marikloppa Gravearbeid Marikloppa BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/36 fjellveien 6 Gravearbeid Fjellveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/38 fjellstrandveien 9 Gravearbeid Fjellstrandveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/39 lilleveien Gravearbeid Lilleveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/40 bekkeveien Gravearbeid Bekkevei BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/41 marikloppen Gravearbeid Marikloppa BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 24.02.2020 02.04.2020
20/43 Kjartan vei 2019.502 Gravearbeid Kjartan Veldes vei LEIF GRIMSRUD AS 26.02.2020 30.04.2020
20/44 Fiber Gravearbeid Bjørnelia THOR ENTREPRENØR AS 02.03.2020 17.05.2020
20/52 OKSVAL ØST VA-LAG Gravearbeid Edvards vei, Bangs vei KRÅKSTAD SNØ & ANLEGG AS 23.03.2020 31.07.2020
Viser 1 - 25 av 26 1 2 >