Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/12
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 18.03.2019
Slutt 31.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vestveien 43 -57
Gnr/Bnr: 33/26 43-51
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.03.2019
Tittel Utvidet søknad som følge av OV basseng i tilknytning til Tangen senter
Byggherre
Organisasjon: SCALA RETAIL PROPERTY AS (orgnr.: 995513706)
Kontaktperson: Per Christian Kjellgren (tlf.: 995 95 876)
Stedsansvarlig
Torger Løkken (tlf.: 94059321)
Ansvarshavende
Håkon Flesvig (tlf.: 41296026)