Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/8
Entreprenør SVEIN TYRENG AS
Start 27.01.2020
Slutt 28.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myklerudveien 103 -140
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.01.2020
Tittel Kirkeskogen
Byggherre
Organisasjon: SV BETONG AS (orgnr.: 976176014)
Kontaktperson: Frank Stavnes (tlf.: 958 53 594)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Jan Øyvind Tyreng (tlf.: 90169727)