Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/20
Entreprenør TERRA ANLEGG AS
Start 04.02.2020
Slutt 01.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Orholtet 2 -12
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.02.2020
Tittel TerraAnleggAS, trenching ved Kv 1024 Orholtet for fiberfremføring , HB
Byggherre
Organisasjon: TELENOR ASA (orgnr.: 982463718)
Kontaktperson: Bjørn Erik Sørlie-Larsen (tlf.: 95 79 78 48)
Stedsansvarlig
Ole Andreas Holskog (tlf.: 955 80 445)
Ansvarshavende
Lars Kåvenes (tlf.: 951 88 368)