Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/25
Entreprenør RØRLEGGERMESTER TAGE V JENSEN AS
Start 10.02.2020
Slutt 31.03.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Damengveien 3 -6
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.02.2020
Tittel Omlegging av hovedledninger, vann, spv, ov
Byggherre
Kontaktperson: Svein-Erik og Aileen Grønvold (tlf.: 98280317)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Bjørn Eide Jensen (tlf.: 90016273)