Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/49
Entreprenør TERRA ANLEGG AS
Start 15.06.2020
Slutt 14.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Solstadveien 1 -9
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.03.2020
Tittel Terra AnleggAS. Trenching ifm fiberfremføring Kv 2791 Solstadveien, HB
Byggherre
Organisasjon: TELENOR NORGE AS (orgnr.: 976967631)
Kontaktperson: Bjørn Erik Larsen (tlf.: 95 79 78 48)
Stedsansvarlig
Ole Andreas Holskog (tlf.: 955 80 445)
Ansvarshavende
Lars Kåvenes (tlf.: 951 88 368)