Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/59
Entreprenør LEIF GRIMSRUD AS
Start 14.04.2020
Slutt 14.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fjordveien 5 -104
Storebakken 7 -43
St. Hansveien 8 -51
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.04.2020
Tittel VA solbergskogen
Byggherre
Organisasjon: NESODDEN KOMMUNE TEKNIKK OG MILJØ (orgnr.: 974637685)
Kontaktperson: Niclas Wigforss (tlf.: 90246913)
Stedsansvarlig
Ingar Brattås (tlf.: 95203914)
Ansvarshavende
Kim Andre Røsegg (tlf.: 93426234)