Gravesøknader i Nesodden kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nesodden kommune

Graving i Nesodden kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nesodden.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/62
Entreprenør FOSSUM ANLEGG AS
Start 03.01.2022
Slutt 05.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nedre Utsiktsvei 9 -37
Øvre Utsiktsvei 1 -26
Bergveien 6 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Gatelys, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.12.2021
Tittel 293 - VVA Nedre- og Øvre Utsiktsvei
Byggherre
Organisasjon: NESODDEN KOMMUNE (orgnr.: 944383565)
Kontaktperson: Jon Petter Sogge Hemstad (tlf.: 93271660)
Stedsansvarlig
Jørgen Dahler Pettersen (tlf.: 93676717)
Ansvarshavende
Gleb Aronsen (tlf.: 91893295)